PATHOLOGICAL CHANGES IN THE PERIMENOPAUSAL PERIOD AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF HYPERTENSION AND CORONARY HEART DISEASE IN WOMEN

PATHOLOGICAL CHANGES IN THE PERIMENOPAUSAL PERIOD AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF HYPERTENSION AND CORONARY HEART DISEASE IN WOMEN

Narzullaeva A.R., Rakhimov Z.Y., Muradov A.M., Rofieva Kh.Sh.

Department of cardiology with a course of clinical pharmacology of State educational establishment «Institute of postgraduate education in health sphere of Republic of Tajikistan)

The review describes the issues of influence reduce levels of sex hormones on the cardiovascular system and contribute to the development of climacteric hypertension and coronary heart disease in the perimenopausal period. Proved that the perimenopausal period is an additional risk factor for cardiovascular disease in women due to lower cardioprotective effects of estrogen. At the same time noted that the appearance of pronounced climacteric syndrome revealed deeper changes in the cardiovascular system , namely, left ventricular hypertrophy , metabolic changes , both on the carbohydrate and lipid metabolism by more malignant for hypertension and coronary artery disease.

REFERENCES

1. Anichkov D. A., Shostak N. A., Zhuravleva A. D. Menopauza i serdechno-sosudistyy risk [Menopause and cardiovascular risk]. Ratsionalnaya farmakoterapiya v kar-diologi i — Rational Pharmacotherapy in Cardiology, 2005, no. 1, pp. 37-42.

2. Oganov R. G. Arterialnaya gipertoniya: rukovodstvo dlya vrachey [Arterial hypertonia: manual for physicians]. Moscow, GEOTAR-Media Publ., 2008. 192 p.

3. Barbarash O. L., Yakusheva E. Yu., Tarasov N. I., Lebedeva N. B., Karetnikova V. N., Osokina A. B., Barbarash L. S. Infarkt miokarda u zhenshchin. Osobennosti kliniki i vedeniya bolnykh [Myocardial infarction among womens. Clinical features and management of patients].

Problemy zhenskogo zdorovya — Problems of women's health, 2007, vol. 2, no. 1, pp. 39-46.

4. Belousov Yu. B, Leonova M. V., Belousov D. Yu., Galickiy A. A., Shteynberg L. L. Farmakoepidemiologiya arterialnoy gipertonii v Rossii (po rezultatam farmakoepide-miologicheskogo issledovaniya PIFAGOR III) [Pharmacoep­idemiology of arterial hypertension in Russia (according to the results of pharmacoepidemiological research PIFAGOR III)]. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal — Russian Journal of Cardiology, 2011, no. 2, pp. 9-16.

5. Velizhanina E. S., Gapon L. I., Velizhanina I. A. Osobennosti techeniya arterialnoy gipertonii v period meno-pauzy [Features of the course of arterial hypertension during menopause]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika -Cardiovascular therapy and prophylaxis, 2009, no. 6, pp. 57-58.

6. Gurevich M. A., Arkhipova L. V. Osobennosti klinich-eskogo techeniya i lecheniya ishemicheskoy bolezni serdtsa u zhenshchin [Features of clinical course and of treatment of ischemic heart disease of women]. Bolezni serdtsa i sosudov

— Diseases of the heart and vessels, 2009, no. 1, pp. 32-35.

7. Gurevich M. A., Mravyan S. R. Diagnostika i lechenie ishemicheskoy bolezni serdtsa u zhenshchin [Diagnosis and treatment of ischemic heart disease of women]. Bolezni serdtsa i sosudov — Diseases of the heart and vessels, 2007, no. 3, pp. 38-46.

8. Doskina E. V. Patofiziologicheskaya terapiya zhen-shchin menopauzalnogo vozrasta s metabolicheskim sindro-mom [Pathophysiological therapy of women of menopausal age with metabolic syndrome]. Lechashchiy vrach — The attending physician, 2013, no. 3, pp. 87-90.

9. Dotsenko Yu. V., Lupanov V. P., Lipman A. D. Blokatory retseptorov angiotenzina II (podtip AT1) v lech-enii arterialnoy gipertonii u zhenshchin v menopauzalnom periode [Angiotensin receptor blockers II (AT1 subtype) in the treatment of arterial hypertension of women in the menopausal]. Akusherstvo i ginekologiya — Obstetrics and Gynecology, 2009, no. 2, pp. 8-11.

10. Karpov Yu. A., Sorokin E. V. Stabilnaya ishemich-eskaya bolezn serdtsa: strategiya i taktika lecheniya [The stable ischemic heart disease: the strategy and tactics of treatment]. Moscow, Reafarm Publ., 2012. 272 p.

11. Kovalenko L. V., Belotserkovtseva L. D., Korneeva E. V. Patogeneticheskoe obosnovanie terapii metabolicheski-kh narusheniy u zhenshchin na fone defitstita estrogenov [Pathogenetic substantiation of therapy for metabolic dis­orders of women on estrogen deficiency]. Lechashchiy vrach — The attending physician, 2011, no. 7, pp. 56-60.

12. Laryova N. V., Govorin A. V., Luzina E. V. Izmenenie pokazateley variabelnosti serdechnogo ritma u zhenshchin s khirurgicheskoy i estestvennoy menopauzoy [Change of heart rate variability in women of surgical and natural menopause]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika — Cardiovascular Therapy and prophylaxis, 2008, vol. 7, no. 2, pp. 212-213.

13. Maychuk E., Lesnyak E. Raznye litsa kardialogii: sostoyanie serdechno-sosudistoy i vegetativnoy sistem u zhen-shchin s bolyami v oblasti serdtsa [Different faces cardialgias: state of cardiovascular and autonomic systems in women with pain in the heart]. Meditsinskaya gazeta — Medical Newspaper, 2008, no.18, pp. 11.

14. Malichenko S. B., Shibilova M. U. Postmenopau-zalynyy simptomokompleks: sovremennye vozmozhnosti i etapy reabilitatsionnoy pomoshchi [Postmenopauzalyny symptom complex: modern capabilities and stages of reha­bilitation assistance]. Mediko-sotsialnaya ekspertiza i reabil-itatsiya — Medical and social assessment and rehabilitation, 2011, no. 2, pp. 47-48.

15. Mamedov M. N. Arterialnaya gipertoniya — mish-en dlya pervichnoy profilaktiki serdechno-sosudistykh zabolevaniy, obuslovlennykh aterosklerozom: est li neobkhod-imost primenyat statiny? [The Arterial hypertonia — the target for the primary prevention of cardiovascular of diseases caused atherosclerosis: is there a need to use statins?]. Meditsinskiy konsilium — Consilium medicum, 2007, app no. 1, pp. 27-29.

16. Oganov R. G., Maslennikova G. Ya. Gendernye ra-zlichiya kardiovaskulyarnoy patologii [The gender differences of cardiovascular pathology]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika — Cardiovascular therapy and prophylaxis, 2012, no. 11, pp. 20-23.

17. Baranovskiy A. Yu., Vorokhobina N. V. Ozhirenie (klinicheskie ocherki) [Obesity (clinical essays)]. St. Peters­burg, Dialekt Publ., 2007. 240 p.

18. Perova N. V., Aleksandrovich O. V., Ozerova I. N., Metelskaya V. A., Shalnova S. A. Kardiometabolicheskie faktory riska razvitiya serdechno-sosudistykh zabolevaniy i insulinorezistentnost [Cardiometabolic risk factors of developing of cardiovascular disease and insulin resistance]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika — Cardiovascular therapy and prophylaxis, 2009, no. 2, pp. 242-243.

19. Podzolkov V. I., Osadchiy K. K. Lechenie arterialnoy gipertenzii pri menopauzalnom metabolicheskom sindrome: ostalos li mesto dlya V-adrenoblokatorov? [Treatment of hypertension in menopausal metabolic syndrome: whether there was a place for B-blockers?]. Meditsinskiy konsilium -Consilium medicum, 2008, no. 11. pp. 5-11.

20. Rekomendatsii ekspertov vserossiyskogo nauchnogo obshchestva kardiologov po diagnostike i lecheniyu met-abolicheskogo sindroma [Recommendations of experts of All-Russia Society experts of Cardiology on the diagnosis and treatment of metabolic syndrome]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika — Cardiovascular therapy and prophy­laxis, 2009, no. 6, (App 2)

21. Chazova I. E. Vedenie zhenshchin s serdechno-sosud-istym riskom v peri- i postmenopauze: konsensus rossiyskihh kardiologov i ginekologov [Keeping women with cardiovas­cular risk in the peri-and postmenopausal women: consensus of Russian cardiologists and gynecologists]. Meditsinskiy konsilium — Consilium medicum, 2008, vol. 10, no. 6, pp. 5-18.

22. 2007 Guidelines for management of arterial hyper­tension. Journal of Hypertension, 2007, vol. 25, p. 1105-1187.

23. Collins P., Rosano G., Casey C. et al. Management of cardiovascular risk in the perimenopausal women: a consen­sus statement of European cardiologists and gynecologists. European Heart Journal, 2007, vol. 28, pp. 2028-2040.

24. Grodstein F., Manson J. E., Stampfer J., Rexrode K. Postmenopausal hormone therapy and stroke. The role of time since menopause and age of initiation of hormone thera­py. Archives of Internal Medicine, 2008, vol. 168, pp. 861-866.

25. Rossouw J. E., Prentice R. L., Manson J. E. et al. Postmenopausal hormone therapy and risk of cardiovascular disease by age and years since menopause. Journal of the American Medical Association, 2007, vol. 297, pp. 1465-1477.

Комментарии

Back to Top